Kontakty

Ing. arch. Marta Balážiková

+420 602 591 752
marta@b3atelier.cz

Ing. Ondrej Balážik

+420 725 832 076
ondrej@b3atelier.cz

Fakturační údaje:

Ing. Ondrej Balážik, Palackého tř. 72, 612 00 Brno
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0010450
IČO: 724 46 536


Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik