No images were found.

Myší dům
bydlení v kostce

Koncept minimalistického typového domu, který přizpůsobíme Vašim potřebám a téměř jakémukoliv pozemku,
provedeme vás celým procesem povolování i realizace stavby.

Co od něj můžete očekávat a jaké máme základní typy?

 • Myší dům představuje dostupné bydlení v kostce - obrazně i doslova. 
 • Má unikátní dispozice s minimem komunikací. 
 • Jde o dřevostavbu vhodnou zejména pro bydlení či celoroční rekreaci.
 • Umístěním v sadu či zahradě lze dosáhnout působivého propojení domu s venkovním prostorem.
 • Navzdory své kompaktnosti se vyrovná i s velmi komplikovaným pozemkem.
 • Sympatický promyšlený minimalismus domku vás obejme, poskytne vám veškerý komfort, ale zároveň
  nedovolí obklopovat se v životě zbytečnostmi.
 • Lze jej napojit na inženýrské sítě, ale také využít alternativních zdrojů.
 • Pokud bude třeba, a konfigurace terénu to dovolí, je možné základní domek v úrovni prvního nadzemního podlaží
  rozšířit o sklepní místnost, popř. i další "přístavbu".
   

 MD Plano

A4-plano_.png

Základní domek situovaný na rovinném pozemku
Zastavěná plocha 43 m2
Obytná plocha 69 m2
Cena projektu 45 000 Kč
 

MD Plano+

A4_plano+_.png

Domek na rovině s přístavbou
Zastavěná plocha 64 m2
Obytná plocha 76 m2
Cena projektu 49 000 Kč


MD Cuesta

A4_cuesta_.png

Základní domek ve svahu
Zastavěná plocha 43 m2,
Obytná plocha 69 m2,
Cena projektu 47 000 Kč
 

MD Cuesta+
 

A4_cuesta+_.png
Domek ve svahu s přístavbou a sklepní místností
Zastavěná plocha 80 m2,
Podlažní plocha 99 m2,
Cena projektu 51 000 Kč
 

Jaký bude postup a co je obsahem projektové dokumentace?

 • Zavolejte nám, napiště, nebo nám dejte vědět vyplněním formuláře nezávazné objednávky, abychom se domluvili na termínu a způsobu úvodní konzultace.
 • Společně zjistíme, která varianta domu odpovídá vašim potřebám a zda dalšímu postupu nestojí něco v cestě. 
 • Projdeme obsah projektu, určíme rozsah individuálních změn a požadovaných doplňkových služeb.

Obsah projektu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (v detailu pro realizaci stavby)

A - Průvodní zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
C - Situační výkresy (osazení domu), pokud jste si je objednali
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (statika)
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 - Zdravotně technické instalace
           Projekt vytápění (pevná paliva, elektrokotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo)
           Projekt elektroinstalací

 • Změny projektu, osazení domu, projekty přípojek a vyřízení povolení stavby se provádějí individuálně jako doplňkové služby.
 • Obvyklá doba dodání projektu je 14 dní ode dne obdržení 50% celkové ceny projektu, v případě objednání individuálních změn a doplňkových služeb
  je tato lhůta prodloužena v závislosti na jejich rozsahu a složitosti.
 • Projekt vám bude zaslán v papírové podobě, po uhrazení celkové ceny také elektronicky v pdf formátu spolu s výkazy materiálů ve formátu Excel.
 • Projekt je vázán na konkrétní parcelní číslo a je ho možné použít pro stavbu jednoho domu.

Doplňkové služby

 1. Projekt osazení domu na pozemek - situační výkresy   (6 500 Kč)
 2. Individuální změny v projektu
 3. Projekty přípojek vody, kanalizace, plynu a elektřiny do 15 m od hranice pozemku   (každý 3 500 Kč)
 4. Projekt studny   (4 000 Kč)
 5. Projekt domovní čistírny odpadních vod   (4 000 Kč)
 6. Průkaz energetické náročnosti budovy   (4 000 Kč)
 7. Obstarání průzkumů a posudků
 8. Vyřízení povolení stavby
 9. Autorský a technický dozor
 • Uvedené ceny jsou platné při objednání společně s projektem.
 • Příklady a ukázky z projektové dokumentace najdete v galerii.

Nezávazná objednávka 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik