No images were found.

Myší dům
bydlení v kostce

Projekt minimalistického typového domu, který přizpůsobíme vašim potřebám a téměř jakémukoliv pozemku,
provedeme vás celým procesem povolování i realizace stavby.

Co od něj můžete očekávat a jaké máme základní typy?

 • Myší dům představuje dostupné bydlení v kostce - obrazně i doslova. 
 • Má unikátní dispozice s minimem komunikací. 
 • Jde o dřevostavbu vhodnou zejména pro bydlení či celoroční rekreaci.
 • Umístěním v sadu či zahradě lze dosáhnout působivého propojení domu s venkovním prostorem.
 • Navzdory své kompaktnosti se vyrovná i s velmi komplikovaným pozemkem.
 • Sympatický promyšlený minimalismus domku vás obejme, poskytne vám veškerý komfort, ale zároveň
  nedovolí obklopovat se v životě zbytečnostmi.
 • Lze jej napojit na inženýrské sítě, ale také využít alternativních zdrojů.
 • Pokud bude třeba, a konfigurace terénu to dovolí, je možné základní domek v úrovni prvního nadzemního podlaží
  rozšířit o sklepní místnost, popř. i další "přístavbu".
   

 MD Plano

A4-plano_.png

Základní domek situovaný na rovinném pozemku
Zastavěná plocha 43 m2
Obytná plocha 69 m2
Cena projektu 35 000 Kč
 

MD Plano+

A4_plano+_.png

Domek na rovině s přístavbou
Zastavěná plocha 64 m2
Obytná plocha 76 m2
Cena projektu 39 000 Kč


MD Cuesta

A4_cuesta_.png

Základní domek ve svahu
Zastavěná plocha 43 m2,
Obytná plocha 69 m2,
Cena projektu 37 000 Kč
 

MD Cuesta+
 

A4_cuesta+_.png
Domek ve svahu s přístavbou a sklepní místností
Zastavěná plocha 80 m2,
Podlažní plocha 99 m2,
Cena projektu 41 000 Kč
 

Jaký bude postup a co je obsahem projektové dokumentace?

 • Zavolejte nám, napiště, nebo nám dejte vědět vyplněním formuláře nezávazné objednávky, abychom se domluvili na termínu a způsobu úvodní konzultace.
 • Společně zjistíme, která varianta domu odpovídá vašim potřebám a zda dalšímu postupu nestojí něco v cestě. 
 • Projdeme obsah projektu, určíme rozsah individuálních změn a požadovaných doplňkových služeb.

Obsah projektu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (v detailu pro realizaci stavby)

A - Průvodní zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
C - Situační výkresy (osazení domu), pokud jste si je objednali
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (statika)
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 - Zdravotně technické instalace
           Projekt vytápění (pevná paliva, elektrokotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo)
           Projekt elektroinstalací

 • Změny projektu, osazení domu, projekty přípojek a vyřízení povolení stavby se provádějí individuálně jako doplňkové služby.
 • Obvyklá doba dodání projektu je 14 dní ode dne obdržení 50% celkové ceny projektu, v případě objednání individuálních změn a doplňkových služeb
  je tato lhůta prodloužena v závislosti na jejich rozsahu a složitosti.
 • Projekt vám bude zaslán v papírové podobě, po uhrazení celkové ceny také elektronicky v pdf formátu spolu s výkazy materiálů ve formátu Excel.
 • Projekt je vázán na konkrétní parcelní číslo a je ho možné použít pro stavbu jednoho domu.

Doplňkové služby

 1. Projekt osazení domu na pozemek - situační výkresy   (6 500 Kč)
 2. Individuální změny v projektu
 3. Projekty přípojek vody, kanalizace, plynu a elektřiny do 15 m od hranice pozemku   (každý 3 500 Kč)
 4. Projekt studny   (4 000 Kč)
 5. Projekt domovní čistírny odpadních vod   (4000 Kč)
 6. Průkaz energetické náročnosti budovy   (4 000 Kč)
 7. Obstarání průzkumů
 8. Vyřízení stavebního povolení
 9. Autorský a technický dozor
 • Uvedené ceny jsou platné při objednání společně s projektem.
 • Příklady a ukázky z projektové dokumentace najdete v galerii.

Nezávazná objednávka 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik