No images were found.

Turistické informační centrum v Mešovicích


Lokalita: Jižní Morava
Fáze projektu: studie
Rok: 2009

 

Opuštěný objekt někdejšího stanoviště strážného oddílu, zbudovaného v letech 1937-38 jako součást systému lehkého opevnění jižní hranice našeho státu, se nachází na malém návrší lesního pozemku v katastrálním území obce Mešovice na západě okresu Znojmo nedaleko státní hranice s Rakouskem. Romanticky a až anticky čistě vyhlíží subtilní sloupový objekt s rozlehlým předpolím, od severozápadu chráněný zalesněným svahem s neproniknutelným keřovým podrostem. Těsný kontakt s okolní přírodou a současně autonomie věky přetrvávajícího pozitivního lidského díla, to jsou dva nejdůležitější atributy tohoto jedinečného místa.

Poutní informační centrum s příležitostným ubytováním přibližující krásy a historii regionu a prezentující ekologické způsoby získávání energií je navržen jako dostavba a přístavba nosné konstrukce původního železobetonového srubu pro strážní oddíl, který vznikl v letech 1937-38 a byl součástí systému lehkého opevnění jižní hranice státu. Navrhovaný objekt vytváří jen minimum prostorových bariér a zůstává tak zachován jedinečný kontakt s okolní přírodou.
 

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. Ondrej Balážik
Vizualizace: Ing. arch. Lubomír Kipila
 

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik