No images were found.

Školní jídelna  - rekonstrukce

Lokalita: Ústí nad Orlicí
Užitná plocha: 241 m2
Studie využitelnosti: 2017
Projekt: 2017
Realizace: 2018

Na základě požadavků objednatele byla ve spolupráci se specialisty prověřena kapacita kuchyně, jídelny a potřebného provozního i sociálního zázemí při obslužnosti 600 resp. 850 strávníků denně. Dispoziční a provozní řešení jídelny, prostorů pro administrativu a sociálního zázemí strávníků bylo navrženo ve dvou variantách.
Součástí řešení jsou předpokládané stavební úpravy, předběžný návrh gastro technologie, vzduchotechniky, způsobu vertikální přepravy surovin a předběžný propočet nákladů.

www.ustinadorlici.cz

Architektonický návrh a stavební řešení: Ing. arch. Marta Balážiková, Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova
Statika: Ing. Tomáš Král
Vzduchotechnika: Ing. David Pavlas
Gastro: Jindřich Schlesinger

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik