No images were found.

Ústavní soud

Rok 2016
Autorky: Ing. arch. Marta Balážiková, Bc. Tatiana Guseva
Spolupráce: Ing. Ondrej Balážik, Pavel Petrů
Fáze projektu: soutěžní návrh
Region: Brno

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik