Nebyly nalezeny žádné obrázky

Římské náměstí v Brně


Fáze projektu: soutěžní návrh
Rok: 2010

V plánované revitalizaci „Římského náměstí“ spatřujeme příležitost vytvořit plnohodnotný městský komunikační prostor s jasnými konturami a lidským měřítkem, místo setkávání, rozptýlení a odpočinku. Sám neoficiální název tohoto místa, jeho poloha a stavebně historický kontext představují velkou inspiraci pro dotvoření náměstí, které by se charakterem a atmosférou podobalo elektrizujícím městským prostorům evropských středomořských oblastí. Základním motivem kompozice návrhu je fontána, jež by se stala přirozeným centrem života a dění na náměstí.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Vizualizace: Ing. arch. Lubomír Kipila

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik