No images were found.

Vyhlídka Dobrochov

Studie: 2017
 

Sto schodů ke svobodě, k budoucnosti, ke hvězdám…, pohled do dáli, ale také pohled do nedávné přesto tak zásadní minulosti. Návrh má několik symbolických rovin, které se prokreslují
jak do formálního a tvarového tak do materiálového vyjádření.

Terénní schodiště tvořené kamennými později betonovými stupni navazuje na stávající zatravněnou cestu, prochází v zářezu povrchem terénu kopce a vrcholí lehkou schodišťovou spirálou vyhlídky vynesenou středovým železobetonovým sloupem, která akcentuje nejvýše položené místo pozemku s velkorysými výhledy. Každý stupeň stavby symbolizuje jeden rok od založení Československé republiky, shluky schodů pak jednotlivé časové úseky. Schodišťová cesta se dá však také parafrázovat jako cesta lidského života.

Převážná většina stavby je navržena z betonu, materiálu charakteristického pro „popisované“ období, který je navíc tvárný a může různým způsobem provedení popř. otištěním různých symbolů dobře vystihnout náladu jednotlivých etap. Kámen na začátku schodiště připomíná dobré založení a trvanlivost odkazu. Šířka, tvar a výraz stupňů odkazuje na různou míru svobody toho kterého období. Každý schod označený letopočtem může nést připomínku pro obec důležité události nebo jména občanů obce v tom roce narozených.

Vlnovka cesty odráží jistou relativnost a potřebu kompromisu při prodírání se složitou situací. Spirála samotné vyhlídky symbolizuje život, vývoj, energii.
Nejen kámen a beton, ale i tráva, slunce, mraky, pole a louky a nekonečné nebe jsou součástí tohoto návrhu.
 

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik